Bukit Golf Pondok Indah

Phase I: 16.5 kW system

photo_2021-03-19_17-37-42.jpg

photo_2021-03-19_17-37-45.jpg